SOPN eist onmiddellijke stopzetting chemtrails

Afgelopen weken werden de alternatieve media wederom overspoeld met meldingen van chemtrails uit heel Nederland en België. Wat wordt er in ons luchtruim gespoten? En hoelang pikken de burgers het nog? Mensen hebben er last van. “Op vrijdagmiddag weer een massale chemtrailactie boven Amsterdam, we staan er met de buren naar te kijken” schreef één van onze participanten ons vorige week. Waarom bedrijft Nederland als een van de weinige landen ook hierin struisvogelpolitiek? Bekijk de video’s en informeer jezelf!

Bewustzijn Eerder vroegen veel bezorgde Grieken de Griekse luchtmacht om opheldering over de mysterieuze condenssporen aan de hemel. Zij denken dat de regering hun bewustzijn probeert te beïnvloeden. Het begrip chemtrails is een neologisme dat is ontstaan door samentrekking van de woorden ‘chemisch’ en ‘contrails’ (condenssporen). Het komt echter zelden voor dat landen zich er officieel over uitlaten. Uit een Brits overheidsrapport uit 2002 is gebleken dat tussen 1940 en 1979 grote hoeveelheden chemicaliën, waaronder zink- en cadmiumverbindingen, en bacteriën over de Britse bevolking zijn uitgesproeid via vliegtuigen als onderdeel van een geheim militair programma, schreef de Britse krant The Guardian in dat jaar.

Onderstaande Nederlands ondertitelde video geeft heel veel informatie, informeer jezelf. What In The World Are They Spraying?:

[youtube_sc url=”http://youtu.be/LeVK1gwjUhE”]

Het sproeien van chemtrails is allang toegegeven Wist je dat de Nederlandse overheid en de Nederlandse mainstream media als één van de zeer weinigen op deze planeet nog steeds struisvogelpolitiek bedrijven ten aanzien van de openlijke besproeiingen met chemtrails? De Duitse regering heeft dit een aantal jaren geleden al toegegeven, evenals de Engelse regering, en recentelijk ook de Verenigde Naties. Chemtrails is een verzamelnaam voor de heimelijke toepassingen van geo-engineering, cloudseeding, weermodificatie, solar radiation management, het experimenteel uitsproeien van ziekten en het experimenteel uitsproeien van nanotechdeeltjes en chemicaliën. Meer over chemtrails: Diverse gedeelde links van de Belfort Group, een artikel in Skepter uit 2004 waar de toenmalige SOPN (als Persburo) reeds de toenmalig minister-president Balkenende informeerde en verder een artikel op Herstel de Republiek waar o.a. bericht wordt over het Olgacom-project. Maar ga ook zelf op zoek op internet.

De SOPN staat voor 100% openheid vanuit de overheid naar de burgers. Ook Duitsland informeert haar bevolking over Chemtrails (ondertiteling is nog niet beschikbaar).

[youtube_sc url=”http://youtu.be/ZpftoEG7ZR4″]

SOPN wil chemtrails uitbannen Voor de SOPN zijn chemtrails een belangrijk punt in het partijprogramma. De partij wil per direct een algeheel verbod op het uitsproeien van chemicaliën vanuit vliegtuigen. De SOPN wil dat vliegtuigen die chemtrails sproeien door de luchtmacht worden tegengehouden. SOPN heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld en eist antwoorden van de verantwoordelijke ministers.
In het SOPN partijprogramma wordt het als één van onze voorgestelde beleidswijzigingen als volgt weergegeven: Verbeteren van de luchtkwaliteit. Er komt per direct een algeheel verbod op het uitsproeien van chemicaliën vanuit vliegtuigen. Dat sproeien is zichtbaar als de strepen in de lucht die niet snel oplossen (zoals de uitlaatgassen van vliegtuigen, genaamd condenssporen of ‘contrails’), maar juist urenlang zichtbaar blijven en steeds verder uitwaaieren (waaraan de aanduiding ‘chemtrails’ is gegeven). Boven het Nederlandse grondgebied zullen chemtrails sproeiende vliegtuigen door de luchtmacht worden tegengehouden. Ook andere luchtvervuilers zullen worden aangepakt met fors aangescherpte wet- en regelgeving. Zwaar vervuilende motorvoertuigen worden niet langer toegestaan op de Nederlandse wegen en zullen eveneens bij de landsgrens worden tegengehouden.

SOPN wil 100% openheid SOPN refereerde al eerder in een artikel over schijnjournalistiek van pcm kranten over deze heimelijke toepassingen. Wanneer de SOPN schrijft over chemtrails, dan wordt daarmee niet iets vaags in de sfeer van complottheorieën bedoeld, maar dan wordt gedoeld op de daadwerkelijke feiten die niet meer ontkend kunnen worden.

De SOPN is dus daadwerkelijk de partij voor openheid, natuurzuiverheid en gezondheid. Er zijn enorm veel foto’s en video’s van chemtrails waarbij het duidelijk is dat er vanuit vliegtuigen een dikke laag synthetische wolken wordt verspreid, in tegenstelling tot de chemtrail ontkrachtende foto die door de vier dagbladen geplaatst werd. Ook zijn er foto’s beschikbaar van sproeitanks aan boord van vliegtuigen en sproeimechanismen die onder het vliegtuig zijn gemonteerd. Daarnaast zijn er bedrijven (met websites) die gespecialiseerd zijn in het sproeien met vliegtuigen om zodoende kunstmatige wolken te creëren.

bron www.sopn.nl

Belangrijk Persbericht SOPN!!!

P E R S B E R I C H T

Persconferentie van SOPN in Nieuwspoort

 

De oude politiek blijft onverminderd doorgaan met het misleiden van de bevolking. In haar persconferentie op woensdagmiddag 29 augustus in Nieuwspoort zal de SOPN deze schijnvertoning volledig ontmaskeren. Daarbij worden de meest schokkende feiten over de zorgfraude, de geldfraude en de illegale wetgeving in Nederland gepresenteerd.

De SOPN is een nieuwe volksbeweging die op 12 september meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen. De SOPN is ontstaan uit onvrede over de schijndemocratie waarbij de zittende partijen niet de belangen van het volk dienen, maar die van de banken en de multinationals. De volksbeweging SOPN vertegenwoordigt daarentegen wel de belangen van de bevolking.

De oude politiek laat de bevolking steeds meer betalen voor steeds minder. Steeds meer huishoudens komen daardoor nog verder in de problemen. De SOPN wil in Nederland op eenzelfde manier orde op zaken stellen als de IJslanders sinds 2008 hebben gedaan in hun land. Nadat in IJsland volledige openheid was verkregen over de geldfraudezaak, hebben de IJslanders deze oplichtingspraktijken met wortel en al aangepakt. Inmiddels doet IJsland het volgens alle indicatoren veel beter dan de rest van Europa. De IJslanders hebben dus de uitweg gevonden uit de schuldencrises. In tegenstelling tot de oude politieke partijen, die onverminderd doorgaan met hun schaamteloze misleidingen, wil de SOPN dat Nederland ook zo snel mogelijk deze uitweg kiest.

De SOPN wil dat Nederland nog verder gaat dan de IJslanders. De SOPN wil namelijk ook de zorgfraude en de illegale wetgeving in Nederland aanpakken. Dat is in het belang van vrijwel alle Nederlanders. Daarom gaat de SOPN voor 76 kamerzetels, omdat de SOPN van mening is dat zij de belangen van meerderheid van de Nederlanders bevolking vertegenwoordigt.

Het leeuwendeel van de Nederlandse journalistiek fungeert als een propagandamachine voor het in stand houden van de misleiding door de oude politiek. Indien er toch nog onafhankelijke pers in Nederland is, die onbevooroordeeld onderzoeksjournalistiek durft te bedrijven, dan worden met name deze journalisten van harte uitgenodigd om op woensdagmiddag 29 augustus vanaf 14:00 uur naar de persconferentie van de SOPN in Nieuwspoort te komen.

 

 

 

Wanneer ze spreken over welvaart (de vertegenwoordigers / ‘mensen’ van het chemi- farmaceutikartel en politici die hen vertegenwoordigen) dan hebben ze het niet over de welvaart van de mensen, maar de winsten van de chemie-farmaceutica -en oliekartels en van de Banken.

[youtube_sc url=”http://youtu.be/WuhbyHE8mDg”]

Dr. Rath from the Healtfoundation: Wij zijn vastbesloten om te zeggen tegen onze kinderen. ‘’Toen we de hele omvang van de farmaceutische investeringshandel zagen, engageerden we ons – hebben we de koppen bij elkaar gestoken- de krachten gebundeld. Onverschilligheid/ de kop in het zand steken was geen optie meer. We hebben ons ingezet om jullie, de generaties na ons, een gezonde, vredevolle en rechtvaardige wereld te schenken.’’

[youtube_sc url=”http://youtu.be/ELmjN9s97OY”]

 

Auschwitz-overlevenden stellen grondwet voor nieuw Europa voor

Auschwitz-overlevenden stellen grondwet voor nieuw Europa voor

Agenda achter plannen WOIII onthuld!

Auschwitz, Polen, 13 november 2007: Meer dan 30 overlevenden van het uitroeiingskamp Auschwitz en andere concentratiekampen van de nazi’s kwamen in Auschwitz bijeen voor een conferentie van één dag. Op grond van hun unieke morele credo besloot deze buitengewone groep mensen om hun gewicht achter de discussie over de toekomst van Europa te zetten. In een plechtige ceremonie deelden de overlevenden van deze “hel op aarde” hun ervaringen uit het verleden en stelden tevens een grondwet voor voor een “Europa voor het volk, door het volk”.

Dit unieke document richt zich op de bescherming van de levens en de gezondheid van mensen die momenteel bedreigd worden door bedrijfsbelangen die multimiljardenwinsten binnenhalen door van het menselijk lichaam een marktplaats te maken. De gemeenschappelijke noemer tussen de farmaceutische sector en de GM (genetisch gemodificeerd) voedselsector zijn gepatenteerde producten die de belangen van reusachtige investeringsgroepen dienen ten koste van de gezondheid en de levens van miljoenen mensen. “Dit is niet een politieke campagne maar een kwestie van moraal”, zei August Kowalczyk, oprichter van de Stichting Hospice Auschwitz (Fundacja Hospicjum Oswiecim), de hoofdorganisator van de conferentie.

Een bijzondere verwijzing werd gemaakt naar het feit dat de Auschwitz doodsfabriek tevens een slavenarbeidskamp was van IG Auschwitz, een 100% dochteronderneming van het chemisch kartel IG Farben, dat bestaat uit Bayer, BASF, Hoechst en andere bedrijven die vandaag nog miljoenen levens bedreigen – echter op subtielere wijze. De conferentie werd georganiseerd in samenwerking met de Dr. Rath Health Foundation, die reeds lange tijd kritiek uit op de farmaceutische handel met ziekte. Voor zijn werk in dienst van het mensdom ontving deze organisatie tevens de “vredesboodschap” van de Auschwitz-overlevenden, met het symbolische verzoek om de herdenking van Auschwitz de toekomst in te dragen.

In zijn toespraak deelde Dr. Rath mee dat dezelfde bedrijfsbelangengroepen, namelijk het olie- en geneesmiddelenkartel dat WOII mogelijk maakte, nu openlijk WOIII aan het overleggen is – inclusief een kernholocaust. “Na de onthulling tijdens deze conferentie zullen deze plannen niet langer uitgevoerd kunnen worden.”

Klik hier om foto’s van de conferentie te bekijken.

Klik hier om een kort vraaggesprek met August Kowalczyk te bekijken.

Klik hier om de inhoud van de met de vredesboodschap voorgestelde nieuwe grondwet voor Europa te lezen.

SOPN journaal – SOPN ( lijst 19 ) verkiesbaar 2e kamerverkiezingen op 12 september!

Laten we de pijnlijke feiten maar eens op een rijtje zetten. In geen enkel ander land dat de euro heeft ingevoerd is de kloof tussen arm en rijk zo snel groter geworden als in Nederland. Nederland is daarmee dus het meest asociale land in de eurozone. Verder heeft Nederland ook nog eens het allerduurste zorgstelsel van Europa, en zelfs het op één na duurste zorgstelsel ter wereld. Alleen in de VS wordt het nog bonter gemaakt.

Wie is ervoor verantwoordelijk het dat Nederland steeds asocialer is geworden en dat de zorgkosten zijn geëxplodeerd?Deze verantwoordelijkheid ligt volledig bij de politiek. De politieke partijen die Nederland op de rand van de afgrond hebben gebracht zijn met name de VVD, het CDA, de PvdA en D66. Dit zijn dan ook precies de partijen die deelnemen aan de antidemocratische Bilderbergconferenties. Als lijsttrekker van de nieuwe politieke partij SOPN, die 100% openheid nastreeft, zal ik er dan ook niet omheen draaien. Ik beschouw VVD, CDA, PvdA en D66 als criminele organisaties. Zodra de SOPN in de regering zit zullen we diverse ‘kopstukken’ van deze organisaties publiekelijk ter verantwoording roepen (link).

[youtube_sc url=”http://youtu.be/er3LPI2pixo”]

Eén van verdachten van ernstige misdaden tegen de Nederlandse bevolking is wat mij betreft ook de VVD-er Edith Schippers (25/8/1964) in haar uitoefening van de functie van minister van Volksgezondheid. Zij beweert glashard dat het gezondheidsstelsel in Nederland is gebaseerd op solidariteit tussen rijk en arm, gezond en ziek en tussen jong en oud. Hoe is het dan mogelijk dat de zorgverzekeraars de afgelopen drie jaren 2 miljard euro winst hebben kunnen maken, terwijl de premies steeds verder omhoog gingen en de polissen steeds verder werden uitgekleed? Hoe solidair zijn de aandeelhouders van deze zorgverzekeraars met de overige Nederlanders? En waarom moet het College van Zorgverkeringen (CvZ) en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) een waar terreurbeleid uitvoeren om de toekomstige miljarden winsten van deze zorgverzekeraars veilig te stellen?

De VVD-er Edith Schippers is eindverantwoordelijk voor de grootste razzia in ons land sinds de Tweede Wereldoorlog. En als bovengrondse verzetstrijder doe ik alles wat ik kan om een halt toe te roepen aan deze nietsontziende razzia. Ik weiger dan ook principieel om een zorgverzekering af te sluiten. Dat heeft ertoe geleid dat er uiteindelijk beslag is gelegd op mijn inboedel. De aangekondigde executieverkoop ervan heeft echter nog steeds niet plaatsgevonden, omdat de deurwaarder zonder opgaaf van redenen een dag van tevoren deze openbare verkoop heeft afgezegd. De manifestatie ‘Zorgeloos Gezond’ die ik rondom deze executieverkoop had georganiseerd ging wel gewoon door en bleek een groot succes (link).

Daarnaast bewandel ik ook de juridische weg om de zorgverzerkings­razzia tegen te gaan. Op 2 juli jongstleden diende de rechtszaak die ik tegen het CvZ had aangespannen (link, link). Mijn wantrouwen tegen de rechtspraak in Nederland, die volgens mij zo krom is als het maar kan, blijkt helaas gegrond, want de rechter probeert nu de uitspraak in deze zaak over de verkiezingen te tillen (link). Dat is echter voor mij onacceptabel, en daarom heb ik deze rechter gemaand zich aan de gemaakte overeenkomst te houden (link).

Zorgfraude

De zorgfraude is ontstaan door het legaliseren van de farmaceutische overheersing van het zorgstelsel. Daarover verscheen op 13 maart 2009 mijn boek ‘Aanklacht tegen de overheid; Over het schenden van mensenrechten in Nederland’ (pdf).

Bij het bewandelen van deze juridische weg komt het mij erg goed van pas dat ik procedure voor het verkrijgen van juridische soevereiniteit voor mijn rechtspersoon, zoals staat beschreven op de website IkClaimMijnNaam.nl volledig heb doorlopen. Daardoor heb ik niet alleen de mogelijkheid om als rechtspersoon te trachten het recht te laten zegevieren, iets wat iedereen kan doen, maar daarnaast kan ik als enig eigenaar van deze rechtspersoon eveneens boetes opleggen voor soevereniteitsschendingen. Inmiddels heb ik als vrij en soeverein mens aan in totaal negen organisaties boetes opgelegd. Tot op heden weten deze organisaties nog niet wat ze hiermee moeten, en nemen ze het maar voor kennisgeving aan. Ieder etmaal vermeerderen deze boetes zich echter met één procent, waardoor ik inmiddels een behoorlijk bedrag aan boetes heb openstaan, ander andere bij het CJIB (link, link). Daarom heb ik helemaal geen haast met het cashen van deze boetes, want ze groeien harder dan de hoogste rendementen van de financiële casino’s.

Dan zijn we nu als vanzelf aanbeland bij een probleem dat nog groter is dan de zorgfraude. En dat is de geldfraude. Op dit moment is daarvoor de CDA-er Jan Kees de Jager verantwoordelijk, in zijn uitoefening van de functie van minister van Financiën. Zijn voorgangers in de afgelopen 40 jaren waren de CDA-ers Onno Ruding en Fons van der Stee, de VVD-ers Gerrit Zalm en Hans Hoogervorst, de PvdA-ers Wouter Bos, Wim Kok en Wim Duisenberg, en de D66-er Hans Wijers. Dit ministerie is blijkbaar zo belangrijk, vanwege het geheim houden van de geldfraude, dat alleen VVD, CDA, PvdA of D66 een minister van Financiën mogen leveren. Als het aan de SOPN ligt, dan komt er nooit meer een lakei van de VVD, het CDA, de PvdA of D66 op dit ministerie.

Geldfraude

De geldfraude is ontstaan door het legaliseren van het financiële piramidespel via het systeem van fractioneel bankieren met fiat-geld.

De SOPN wil nu in Nederland gaan doen wat de IJslanders hebben gedaan in hun land. Eind november 2008 ging IJsland failliet. De IJslanders gingen vervolgens op zoek naar de oorzaken, en ontdekten zo de geldfraude. Het faillissement van hun land dwong hen voorbij de onwetendheid te gaan. Momenteel is verreweg het grootste deel van de Nederlandse bevolking volledig onwetend over deze kwestie van de geldfraude.

De wetende IJslanders namen vervolgens het heft in eigen handen, iets wat de SOPN nu ook wil gaan doen. Op 9 april 2011 besloot deze onafhankelijke bevolking via een volksraadpleging dat de IceSave-tegoeden niet zullen worden terugbetaald. Zowel Nederlandse als Britse investeerders hebben daardoor hun spaartegoeden uit 2008 bij deze bank verloren. IJsland weigerde dus gewoon om na het ten ondergaan van IceSafe garant te staan voor deze verliezen. Het IJslandse volk vond het namelijk niet haar verantwoordelijkheid om de verliezen te compenseren die door buitenlandse organisaties zijn geleden in deze geldfraudezaak. Er is nog veel meer te lezen over deze IJslandse oplossing (link, link). De IJslandse oplossing is bovendien extra belangrijk voor ons, omdat IJsland het eigenlijk steeds beter doet wanneer we kijken naar alle financieel-economische indicatoren. Blijkbaar hebben de IJslanders de sleutel gevonden. En het is nu precies deze sleutel die de SOPN ook in Nederland wil gaan toepassen. Vind jij dat een goed idee, help dan mee om de SOPN bekend te maken bij alle stemgerechtigde Nederlanders. Op 12 september hebben we de kans om dit te gaan realiseren. Doe je mee? Het is in jouw eigen belang, en in het belang van alle medelanders die jou dierbaar zijn.

De SOPN wil zorgen dat iedereen een gelukkig en gezond leven kan hebben. Wanneer we de onze rijkdommen weer eerlijk gaan verdelen, dan kan dat ook. En dat kan helemaal wanneer we onszelf bevrijden van de duistere praktijken achter de zorgfraude en de geldfraude. We kunnen echt op een heel andere manier samenleven, wanneer we dat willen. De oplossingen en de middelen daarvoor zijn ruimschoots voorhanden. Het enige wat ons nu nog tegenhoud is de algehele onwetendheid van het grootste deel van de bevolking. En om daar wat aan te doen doet de SOPN mee aan de komende Tweede Kamerverkiezingen.

De komende weken gaat de SOPN in totaal zes maal een onthullend filmpje van drie minuten uitzenden op de nationale televisie (link). Aflevering 1 hiervan wordt morgenmiddag (22 augustus) vanaf 12:57 uur uitgezonden op Nederland 1. En daarnaast volgen er ook nog negen radiospotjes van 1 minuut en één radio-uitzending van 10 minuten. Verder hebben we dan ook nog de interviews en reportages via de kranten en diverse radio- en televisieprogramma’s. Meedoen met de verkiezingen is daarom het perfecte Paard van Troje om via de massamedia eindelijk de onwetende massa te gaan bereiken. Vanwege deze prachtige kans heb ik me opgeworpen als de SOPN-leider. Niet omdat ik de politiek zo boeiend vind, of omdat ik graag leider wil zijn. Nee, omdat ik weet dat we alleen een andere wereld krijgen wanneer we gezamenlijk ons bewustzijn weten op te tillen naar een hoger niveau. Daar gaat het allemaal om. De rest is bijzaak.

Ik hoop met dit artikel duidelijk te maken dat we die nieuwe, liefdevolle wereld alleen kunnen gaan creëren wanneer we ons nu verbinden. Mag ik je daarom vragen om je nu aan te sluiten bij de SOPN? De SOPN is de enige partij, ook van de andere nieuwkomers, die open en eerlijk de kwestie van zowel de geldfraude als de zorgfraude op tafel durft te leggen en aangeeft hoe het anders kan. Wanneer we beide fraudezaken niet eerst oplossen, dan komen we als samenleving steeds verder in de problemen. Stem daarom op jezelf en kies op 12 september voor de SOPN.

Zeist, dinsdagochtend 21 augustus 2012,

Johan Oldenkamp,

Lijsttrekker van de SOPN (link)

bron: www.pateo.nl

 

 

De vraag die elke kiezers zich zou moeten stellen is:

De vraag die elke kiezers zich zou moeten stellen is:

Is een kandidaat van een partij die aan u het inspraakrecht weigert wel democratisch ?

Is een politieke partij die aan u het inspraakrecht weigert wel democratisch ?

Mag  Is het huidige politieke systeem echt democratisch, of lijkt dat alleen maar zo ?

Waarom wordt er alleen maar gepraat over de toekomst en niet over het verleden ?

Mag deze regering trots zijn op het ontstaan van voedselbanken ?

Zijn de argumenten van de lijsttrekkers te controleren en hoe, of zijn het sprookjes ?

Is de presentatie in de media eigenlijk wel kritisch genoeg ? Zo niet, waarom niet ?

Waarom spreekt niemand in de politiek over misstanden bij Justitie ? (Handelingen)

Vraagt u zich dan af op welke partij u wat democratiebetreft wel kunt stemmen ?

Wanneer u geen bevredigend antwoord krijgt op de vragen aan de kandidaat of politieke partij van uw voorkeur, dan kunt o.i. helaas GEENstem uitbrengen op die partij of kandiaat. Men schoffeert dan uw burgerrechten….!!

Want ook wat betreft het onwettige procesmonopolie heeft geen advocaat en/of rechter het lef gehad om commentaar te geven op dit ‘kartel‘ en bleven alle brieven onbeantwoord. Dit met uitzondering van prof. mr. J.M. Barendrecht en prof dr. H.J.R. Kaptein, die wel het lef hadden om in bedekte termen het gelijk te erkennen. Zelfs Hare Majesteit Koningin Beatrix, die bij haar inauguratie plechtig zwoer aan het Nederlandse volk om de grondwet te zullen onderhouden en handhaven, blijkt hier lak aan te hebben. Men kreeg van hare Majesteit geen antwoord op de brief van 3 mei 2006. De zogenaamde rechtsstaat Nederland is wat betreft de grondwettelijke rechten van rechtzoekenden een schertsvertoning geworden. De wet wordt door rechters en advocaten aan de laars gelapt. Rechters hebben hiermee hun recht om recht te spreken compleet verspeeld en kunnen hun vonnissen en dagvaardingen linea recta de prullenmand in. (zie de analyse van Prof. A. van Putten)

 

Vote for a new world

Voting for a New World

 

The problems in our society are increasing. At the present level of thinking, we cannot solve these problems. These solutions require a higher level of understanding. This higher knowing results from combining all opinions equivalently.

 

SOPN : Sovereign Open-minded Pioneers Network

 The purpose of the SOPN is to adjust our laws and regulations in order to allow all harmless innovations to prove themselves in practice. In theNetherlands, the SOPN therefore participates in the parliamentary elections. When on September 12th – the day of the Dutch elections – the majority votes for the SOPN, then all harmless innovative approaches will be facilitated equivalently, to begin with in theNetherlands. By doing so, all problems will be resolved quickly, causing all our worries and sorrows to disappear. This will create aNew World, with plenty of room for the fulfillment of everyone’s needs.

At this moment, the Old World is ending and it therefore pushes out more and more people. At the same time, theNew Worldis beginning and it therefore pulls in more and more people. This is the time of the Great Transition. Let us welcome this transformation by focusing on peace, love and understanding.

more on SOPN / more on Pateo.nl

 

You can contact the SOPN via info @ SOPN.org.

 

(Both SOPN.org and SOPN.info are forwarded to this webpage, as well as SOPN.nu.)

 

Can we?

Yes we can

Stop het dievengedrag van de Banken, laat hen voor de mensen werken! Stop the Banks to steal from the people, they should work in service for the people!

[youtube_sc url=”http://youtu.be/64eI831eKY8″]

IJsland is een voorbeeld zoals het kan. De verantwoordelijken voor het dievengedrag ( waaronder de premier en Banken) zijn daar door de burgerbevolking aangeklaagd! De Banken bestelen nu niet langer de bevolking maar werken voor hen (nationaliseren van de banken.)

De Nederlandse SOPN www.sopn.nl hebben dit ook gepland in hun verkiezingsprogram!

SOPN

vernieuwing in het kort

Iceland is an example. The civilian population indited the responcible people for their thieves behavior ( primeminister, banks,..) so they can not  steal from their compatriots any longer. They nationalize the banks!

The Dutch SOPN -organisation promise to do the same in their program!

 

just one thought away from, slechts 1 gedachte verwijderd van..

Mensen die schreeuwen dat ze die onzin ( bewustzijngerelateerd) niet nodig hebben en ”met beide benen op de grond staan” , ”ik ben gelukkig” roepen, missen vaak de essentie.  Opvallend daarbij  is dat deze mensen ervan overtuigd zijn dat zij hun gedachten zijn en (daarmee) een zeer beperkend geloofsysteem/ paradigma  hebben. Wat een gemiste kansen!  Het ”huis” staat  op een verkeerd fundament, staat op instorten/ wordt nimmer herbouwd.  Men is zich Zelf kwijt. De schuld ligt uiteraard buiten hun en het  nieuwe slachtoffer is geboren, telkens weer het eigen levensgeluk (onbewust) ondermijnend.
Onbewust bijgelovig, onbewust jalours, onbewust haatdragend, onbewust angsten, onbewust woede, onbewust ego-istisch/zelfzucht op de voorgrond, niet hier en nu, rennend op de horizontale dimensie(  tussen verleden en toekomst =niet Nu), van de ene soapserie naar de andere, blijvend die beperkingen versterken. Wat een verduistering!

Mooi simpel uitgelegd op http://www.thoughtandbelief.com/the-secret-of-reprogramming-your-belief-system.html hoe  ”dingen” werken.

Just one thought away from, slechts 1 gedachte verwijderd van.. zeg maar wat je wilt,  je hebt namelijk altijd gelijk!

Ik wens je veel geloof, hoop, liefde, verlangen, romantiek en enthousiasme en mooie plannen!