Wat wil je, twistgesprekken of dialoog?

Laten we ons zelf overal in onze samenleving meer openstellen voor de waarnemingen van medemensen. En laten we zo onze communicatie meningsvrij maken, want het communiceren van meningen vergroten we de onderlinge afstand, wat leidt tot twistgesprekken (discussies) waarin de verschillen centraal staan. Door waarnemingen te delen ontstaat samenspraak (dialoog) en vertrekken we vanuit de overeenkomsten. Ik zie meningsvrij communiceren als de enige manier om de duurzaamheidsuitdagingen waar we als samenleving nu voor staan op te kunnen gaan lossen. Alleen op die manier kunnen de doodlopende straten verlaten en patstellingen doorbreken. Want door los te komen van onze meningen komen we ook los van de ego-macht in ons. En wanneer we de innerlijke machtpiramide hebben opgelost, dan ontstaat als gevolg hiervan bijna als vanzelf een duurzame samenleving. Ik hoop met dit artikel daaraan een bijdrage te hebben geleverd.

Voor het volledige verhaal zie…

1 reactie op “Wat wil je, twistgesprekken of dialoog?

Geef een reactie